LP/2020/352 Zákon o finančnej podpore detí a rodín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Stredné školstvo
Vysoké a vyššie školstvo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 22087/2020-M_OPVA
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky z dôvodu jeho naliehavosti v termíne.
Posledná zmena: 18.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/352
Dátum začiatku MPK: 24.08.2020
Dátum konca MPK: 02.09.2020
Novelizované predpisy: 131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

544/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 24.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)