LP/2020/350 Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadnej videokonferencie členov Európskej rady dňa 19. augusta 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 035163/2020-OVZI-58
Podnet: Materiál sa predkladá ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/350
Dátum ukončenia procesu: 02.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)