LP/2020/35 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov.
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7549/2020-M_OPVA
Podnet: na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 108 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/35
Dátum začiatku MPK: 31.01.2020
Dátum konca MPK: 20.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: 31.01.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)