LP/2020/348 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/014204/2020-421
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/348
Dátum začiatku MPK: 21.08.2020
Dátum konca MPK: 11.09.2020
Novelizované predpisy: 523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)