LP/2020/347 Návrh Štatútu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 9078/2020-250
Podnet: Úloha č. C.5. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 282 z 11. mája 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/347
Dátum začiatku MPK: 21.08.2020
Dátum konca MPK: 04.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)