LP/2020/345 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Územná samospráva
Štátna správa
Kontrolný systém
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/013229/2020-1411
Podnet: iniciatívny návrh Plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/345
Dátum začiatku MPK: 25.08.2020
Dátum konca MPK: 16.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)