LP/2020/342 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z....... 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S13976-2020-OL
Podnet: Plnenie Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/342
Dátum začiatku MPK: 19.08.2020
Dátum konca MPK: 09.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)