LP/2020/341 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa men
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 21862/2020-M_OPVA
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/341
Dátum začiatku MPK: 19.08.2020
Dátum konca MPK: 09.09.2020
Novelizované predpisy: 124/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

125/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)