LP/2020/340 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5007/2020-111/14250
Podnet: Na základe vlastnej iniciatívy
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/340
Dátum začiatku MPK: 18.08.2020
Dátum konca MPK: 31.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)