LP/2020/338 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10062/2020-9.1
Podnet: § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/338
Dátum začiatku MPK: 27.08.2020
Dátum konca MPK: 18.09.2020
Novelizované predpisy: 410/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)