LP/2020/337 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3221/2020/oPLPS-3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/337
Dátum začiatku MPK: 17.08.2020
Dátum konca MPK: 28.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: 28.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.08.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)