LP/2020/323 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších pred
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/9999/2020-732
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019
ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/323
Dátum začiatku MPK: 11.08.2020
Dátum konca MPK: 31.08.2020
Novelizované predpisy: 106/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 31.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)