LP/2020/322 Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-70/2020
Podnet: čl. 86 písm. m) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časový faktor z dôvodu splnenia predpokladaného termínu začiatku pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických.
Posledná zmena: 14.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/322
Dátum začiatku MPK: 07.08.2020
Dátum konca MPK: 13.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)