LP/2020/321 Návrh Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 000697/2020/OKA2030-28
Podnet: úloha vyplývajúca zo znenia bodu B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 350 zo dňa 24. júla 2017 k Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/321
Dátum začiatku MPK: 07.08.2020
Dátum konca MPK: 20.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)