LP/2020/317 Návrh poslankýň Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 20448/2020-M_OPVA
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/317
Dátum začiatku MPK: 07.08.2020
Dátum konca MPK: 17.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 13.10.2020
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)