LP/2020/316 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Priemyselné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 00111/2020/63
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 4 z 15. januára 2020 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev
ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Medvec, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/316
Dátum začiatku MPK: 07.08.2020
Dátum konca MPK: 27.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)