LP/2020/311 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-232-799
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/311
Dátum začiatku MPK: 05.08.2020
Dátum konca MPK: 25.08.2020
Dátum ukončenia procesu: 12.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)