LP/2020/31 Návrh riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10400-0029/2020
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 592 zo 4. decembra 2019
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/31
Dátum začiatku MPK: 24.01.2020
Dátum konca MPK: 06.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)