LP/2020/307 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o., IČO 51 865 424, na podporu realizácie investičného zámeru v lokalite Haniska, okres Prešov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05688/2020-4220-53778
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/307
Dátum začiatku MPK: 03.08.2020
Dátum konca MPK: 14.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)