LP/2020/306 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky