LP/2020/306 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-4251/2020-423/13967
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/306
Dátum začiatku MPK: 31.07.2020
Dátum konca MPK: 20.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)