LP/2020/305 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SL-OLVS-2020/001910-003
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/305
Dátum začiatku MPK: 31.07.2020
Dátum konca MPK: 20.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)