LP/2020/302 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie ná
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-20481/2020
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/302
Dátum začiatku MPK: 03.08.2020
Dátum konca MPK: 21.08.2020
Novelizované predpisy: 443/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.08.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)