LP/2020/297 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2021 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10407/2020/941, 63426/2020
Podnet: Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Zodpovedný predkladateľ: Haško, Tomáš, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/297
Dátum začiatku MPK: 28.07.2020
Dátum konca MPK: 10.08.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)