LP/2020/296 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/12232/2020-732
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019
ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/296
Dátum začiatku MPK: 27.07.2020
Dátum konca MPK: 17.08.2020
Novelizované predpisy: 530/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Začiatok štádia: 16.11.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)