LP/2020/29 Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 036685/2020-POCE-1
Podnet: Na základe uznesenia vlády vedenia č. 53/2019/B3 zo 6. februára 2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/29
Dátum začiatku MPK: 24.01.2020
Dátum konca MPK: 06.02.2020
Dôvod zrušenia MPK: omylom vytvorený

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)