LP/2020/288 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S12763-2020-OL
Podnet: Na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiac december 2020 a na základe uznesenia vlády SR č. 400 z 24. júna 2020 úlohy č. 18 pre ministra zdravotníctva
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/288
Dátum začiatku MPK: 21.07.2020
Dátum konca MPK: 10.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)