LP/2020/285 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/007288/2020-721
Podnet: Transpozícia čl. 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017
ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164
pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/285
Dátum začiatku MPK: 20.07.2020
Dátum konca MPK: 07.08.2020
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

359/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)