LP/2020/284 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
Návrh opatrenia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 461/2020/OLPaZV
Podnet: úloha B.14. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2019
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/284
Dátum začiatku MPK: 19.10.2020
Dátum konca MPK: 06.11.2020
Novelizované predpisy: 575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)