LP/2020/283 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5434/2020/LO
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nevyhnutnosť schválenia vládou SR v prvej polovici augusta 2020.
Posledná zmena: 17.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/283
Dátum začiatku MPK: 17.07.2020
Dátum konca MPK: 27.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)