LP/2020/282 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-236-732
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/282
Dátum začiatku MPK: 16.07.2020
Dátum konca MPK: 05.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 16.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 21.08.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.08.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: