LP/2020/281 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: