LP/2020/281 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 18691/2020-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie sa navrhuje z dôvodu potreby urýchlenej úpravy inštitútu 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky, keďže prijímané opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 významne zaťažujúce rozpočet Sociálnej poisťovne a reflektujúc skutočnosť, že výdavky na 13. dôchodok ako dôchodkovej dávky neboli zahrnuté v jej rozpočte na rok 2020. Navrhovanou právnou úpravou poskytovania 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky sa kompenzuje zrušenie 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky.
Posledná zmena: 27.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/281
Dátum začiatku MPK: 15.07.2020
Dátum konca MPK: 23.07.2020
Novelizované predpisy: 65/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

233/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

447/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

601/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

328/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Začiatok štádia: 19.08.2020
Ukončenie štádia: 19.08.2020
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)