LP/2020/28 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2020 – 2049

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3599/2020-6.1
Podnet: § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. EÚ pilot č. 8936(2016)ENV
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: EÚ pilot č. 8936(2016)ENV
Posledná zmena: 11.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/28
Dátum začiatku MPK: 24.01.2020
Dátum konca MPK: 30.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 10.05.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)