LP/2020/277 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SL-OBL-140/2020
Podnet: § 77 ods. 8
§ 85 a § 91 ods. 16 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky navrhujeme predložiť v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní, a to z dôvodu blížiaceho sa nadobudnutia účinnosti časti vyhlášky č. 29/2020 Z. z. 1. septembra 2020. Vzhľadom na nepredvídateľnú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemôže zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie elektronických skúšobných testov teoretickej skúšky žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a osoby podrobujúcej sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo do 1. septembra 2020.
Posledná zmena: 12.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/277
Dátum začiatku MPK: 14.07.2020
Dátum konca MPK: 27.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia: 14.07.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia: 03.08.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.08.2020
Ukončenie štádia: 12.08.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.08.2020
Ukončenie štádia: 12.08.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.08.2020
Ukončenie štádia: 12.08.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2020
Ukončenie štádia: