LP/2020/274 Šiesta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18487/2020-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 473 z 11. októbra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/274
Dátum začiatku MPK: 14.07.2020
Dátum konca MPK: 27.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.07.2020
Ukončenie štádia: 13.07.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia: 27.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)