LP/2020/272 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiada
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/10569/2020-732
Podnet: § 47 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/272
Dátum začiatku MPK: 10.07.2020
Dátum konca MPK: 31.07.2020
Novelizované predpisy: 538/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.08.2020
Ukončenie štádia: 04.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 13.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2020
Ukončenie štádia: