LP/2020/265 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022