LP/2020/263 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Výskumnému ústavu vodného hospodárstva v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7138/2020-8.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/263
Dátum začiatku MPK: 08.07.2020
Dátum konca MPK: 21.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 28.07.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)