LP/2020/260 Štatút pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky a určenie jej členov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S11273-2020-OVZSaP
Podnet: Úloha z rokovania Ústredného krízového štábu
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v SR sa pristupuje k skrátenému MPK.
Posledná zmena: 10.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/260
Dátum začiatku MPK: 03.07.2020
Dátum konca MPK: 09.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 09.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)