LP/2020/26 Príprava Slovenskej republiky na rokovania o budúcich vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, zriadenie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre budúce vzťahy Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a schválenie jej štatútu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 037004/2020-OVZI-1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál bol spracovaný zo vstupov pripomienkujúcich subjektov a bol predmetom predpripomienkového konania.
Posledná zmena: 12.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/26
Dátum začiatku MPK: 24.01.2020
Dátum konca MPK: 30.01.2020
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 03.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)