LP/2020/259 Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.

Hromadné pripomienky


Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.