LP/2020/259 Správa o plnení úloh z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/005221
Podnet: bod B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2015 z 18. marca 2015
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/259
Dátum začiatku MPK: 03.07.2020
Dátum konca MPK: 16.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 16.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)