LP/2020/256 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18705/2020/SCDPK/51276-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/256
Dátum začiatku MPK: 03.07.2020
Dátum konca MPK: 23.07.2020
Novelizované predpisy: 474/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 11.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 17.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: