LP/2020/250 Návrh na prehodnotenie materiálovej skladby mobilizačných rezerv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SŠHR-2020/00643-001-PRED
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/250

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)