LP/2020/249 Návrh na uzatvorenie Dohody o príspevku medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou a Dohody o záruke na prvé požiadanie medzi pôvodnými ručiteľmi a priebežne pristupujúcimi ručiteľmi a Európskou investičnou bankou v súvislosti s Paneurópskym záručným fondom v reakcii na COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/012281/2020-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ďalší postup v súvislosti so schvaľovaním a podpisom dohôd.
Posledná zmena: 15.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/249
Dátum začiatku MPK: 01.07.2020
Dátum konca MPK: 08.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 15.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)