LP/2020/246 Návrh aktualizácie Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 002708/2020/OPRR-10
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krpelan, Roman
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Riziko nenaplnenia ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potreba dočerpania finančných prostriedkov pre 12 najmenej rozvinutých okresov, ktorých realizácia Akčných plánov končí v roku 2020.
Posledná zmena: 28.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/246
Dátum začiatku MPK: 29.06.2020
Dátum konca MPK: 03.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.07.2020
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.06.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.06.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)