LP/2020/244 Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 6188-P/2020
Podnet: uznesenie vlády SR č. 228 zo 7. marca 2001
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/244

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia: 27.06.2020
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)