LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-2009/2020-320/811
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Úlohy štátnej reprezentácie. Boj proti extrémizmu.
Posledná zmena: 30.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/24
Dátum začiatku MPK: 22.01.2020
Dátum konca MPK: 28.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)