LP/2020/237 Správa o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 053151/2020-OIĽZ-1
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/237
Dátum začiatku MPK: 25.06.2020
Dátum konca MPK: 08.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.07.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)